Dringend hulp nodig? 085 - 773 00 76
Wat is een Taak Risico Analyse?
Ga naar veelgestelde vragen

TRA - Taak Risico Analyse

TRA - Taak Risico Analyse

Een Taak Risico Analyse (TRA) is een analyse van de risico’s die voorkomen bij specifieke risicovolle werkzaamheden. We analyseren de werkzaamheden en bedenken op voorhand reducerende of mitigerende maatregelen. Een Taak Risico Analyse richt zich op de veiligheid en welzijn van de uitvoerende krachten op de werkvloer.

Wat is het doel van de Taak Risico Analyse (TRA)?

Het doel van een Taak Risico Analyse is het vooraf bedenken en elimineren of reduceren van risico’s. Zo is het van belang om bewustzijn te kweken omtrent mogelijke gevaren en de benodigde acties ter waarborging van de veiligheid.

Waarom een Taak Risico Analyse?

Buiten het feit dat een TRA de werkveiligheid bevordert, is het VCA verplicht. VCA is de afkorting voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Iedere onderneming dient te beschikken over een eigen Risico Inventarisatie en Evaluatie - ook wel RI&E - en voor elk project wordt een apart Veiligheids-plan geschreven. Een TRA is of kan onderdeel zijn van het veiligheidsplan bij specifieke risicovolle werkzaamheden. Een TRA is dan een verplicht item en wordt bij de medewerkers geïmplementeerd door de leidinggevende. Een tussentijdse evaluatie (en eventuele herziening) van de Taak Risico Analyse is ook van cruciaal belang.

TRA Aandachtspunten

De belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen van een Taak Risico Analyse:

 • Taken, werkplek & werkomgeving
  Om welke risicovolle werkzaamheden gaat het en hoe ziet de desbetreffende werkomgeving eruit qua omgevingsrisico’s?
 • Complexiteit
  Zijn er factoren die meer druk leggen op het werk? Denk aan een druk bezette werkomgeving, tijdsdruk, etc.
 • Condities
  Omgevingscondities die extra risico’s kunnen genereren. Denk aan weersomstandigheden, licht, geluid, geur, trillingen en andere factoren.

Wanneer een Taak Risico Analyse?

Een Taak Risico Analyse is nodig bij de volgende situaties:

 • Risicovolle werkzaamheden voortvloeiend uit het VGM-plan
 • Indien een TRA is verplicht of voorgeschreven staat in het werkvergunningensysteem.
 • Bij het opstellen van procedures en het evalueren ervan.
 • Alle werkzaamheden in en rondom besloten ruimten.
 • Risicovolle werkzaamheden, zoals lassen, werken met gevaarlijke stoffen, onderhoud, industriële reiniging, afstelling en gebruik van machines etc.

Een TRA maken

Bij het opstellen van een TRA dienen alle betrokkenen (planners, werkvoorbereiders, projectleiders, uitvoerenden) hun persoonlijke perspectief in beeld te brengen. De kernpijlers van een Taak Risico Analyse zijn:

 • Veiligheid (onveilige situaties en ongevallen voorkomen)
 • Gezondheid (letsel voorkomen)
 • Welzijn (zorgen voor een veilig en prettig werkklimaat)
 • Milieu (de effecten op de omgeving minimaliseren)

Naast deze vier pijlers is efficiency een aandachtspunt van een TRA; er wordt ook gekeken naar de minimalisatie van de impact op de omgeving.

De Fine & Kinney methode

Een hulpmiddel voor het in kaart brengen van de risico’s is de zogenaamde Fine & Kinney rekenformule. Met deze methode maken wij een risico-inschatting, op basis van drie parameters:

 • Ernst van het effect
 • Mate van blootstelling
 • Waarschijnlijkheid

Met deze variabelen kunnen we de risico’s snel kwantificeren in een rekensom:

Risicoscore = Ernst (E) x Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W)

De waarden voor de variabelen hebben een schaal. Bijvoorbeeld, in het geval van Ernst (E): van 1 (betekenisvol) tot 100 (catastrofaal). Uit deze berekening komt een risicoscore, van klasse 1 (risicoscore <20) tot en met klasse 5 (risicoscore >400). Respectievelijk worden hier de volgende prioriteit graden aan gegeven:

 • Geen prioriteit (aanvaardbaar risico)
 • Aandacht vereist (mogelijk risico)
 • Maatregelen vereist (belangrijk risico)
 • Directe verbetering vereist (hoog risico)
 • Werkzaamheden stoppen (zeer hoog risico)
Stap 1 van 2

Offerte aanvraag

In wat voor dienstverlening bent u geïnteresseerd?
Stap 2 van 2

Offerte aanvraag

Uw contactgegevens

Bedankt voor
uw interesse!

Meer over {service}

Beste {user.firstname}, dit is wat we nu voor u gaan doen.

Oeps!
Er ging helaas iets verkeerd

Excuses voor het ongemak

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

U bent succesvol ingeschreven

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief!

Er gaat iets mis

Oeps er gaat iets mis.