Dringend hulp nodig? 085 - 773 00 76

Een besloten ruimte is een werkomgeving die een beperkte toegankelijkheid biedt. In een beperkte ruimte bestaat bovendien gevaar voor:

 • verstikking;
 • bedwelming;
 • explosie of brand;
 • en vergiftiging.

Een besloten ruimte komt voor in diverse bedrijfstakken; denk aan industriële gebouwen maar ook in bijvoorbeeld woningen.

Voorbeelden van besloten ruimten

In de volgende voorbeelden spreken we van een besloten ruimte:

 • rioleringsstelsels
 • kruipruimten
 • sleuven met pijpleidingen, omgeven met wanden van 1,2 meter hoogte of meer
 • sleuven, idem, onder maaiveldhoogte
 • industriële schoorstenen
 • opslagtanks en reactieketels (o.a. in de petrochemische industrie)
 • tankwagens voor transport van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen
 • ruimten op schepen, waaronder ruimen, dubbele wanden, schroefruimten etc.

Risico's in besloten ruimten

Een besloten ruimte brengt een reeks risico's met zich mee, om de volgende redenen:

 • een besloten ruimte is vaak slecht te ventileren;
 • er is weinig daglicht;
 • de toegankelijkheid is vaak zeer beperkt (in veel gevallen uitsluitend door een mangat);
 • reddingswerk van buitenaf is gecompliceerd;
 • in sommige gevallen is er onvoldoende zuurstof aanwezig;
 • de ruimte bevat dikwijls restanten van vloeistoffen, dampen en gassen die (zelf of in combinaties) brandbaar, giftig of explosief zijn.

Een besloten ruimte is weliswaar afgesloten van de omgeving, maar wordt betreden voor inspecties, schoonmaak, onderhoud of reparaties. De potentieel gevaarlijke atmosfeer van een besloten ruimte kan voor levensgevaarlijke situaties en gezondheidsschade zorgen.

Werken in een besloten ruimte

Bij het werken in een besloten ruimte is het belangrijk om deze, bij betreden, als zodanig te herkennen. De buitenwacht (of mangatwacht) heeft bij werkzaamheden in een besloten ruimte een toezichthoudende en controlerende rol.

Toezicht door mangatwachten in besloten ruimten

Onze buitenwachten (mangatwachten) stellen met onderzoek vast welke potentiële risico's aanwezig zijn. Vervolgens worden de nodige maatregelen getroffen om de risico's te beheersen. Een greep uit het takenpakket van een mangatwacht:

 • Voorlichting geven omtrent veiligheid bij de werkzaamheden.
 • Ervoor zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de benodigde maatregelen in het geval van nood.
 • Veiligstellen van apparatuur en installaties.
 • Toezicht op het inzetten van adequate beschermende middelen, zoals in de vergunning voorgeschreven staat.
Stap 1 van 2

Offerte aanvraag

In wat voor dienstverlening bent u geïnteresseerd?
Stap 2 van 2

Offerte aanvraag

Uw contactgegevens

Bedankt voor
uw interesse!

Meer over {service}

Beste {user.firstname}, dit is wat we nu voor u gaan doen.

Oeps!
Er ging helaas iets verkeerd

Excuses voor het ongemak

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

U bent succesvol ingeschreven

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief!

Er gaat iets mis

Oeps er gaat iets mis.