Dringend hulp nodig? 085 - 773 00 76
Over veiligheidskundigen
Ga naar artikelenoverzicht

Een veiligheidskundige verbetert veiligheid van medewerker en omgeving

Bij veel bedrijven worden risicovolle werkzaamheden verricht. Dit geldt met name voor bedrijven in de zware industrie en petrochemie. Goed inzicht in deze risico’s is van levensbelang. Een veiligheidskundige inventariseert de aanwezige risico’s en biedt oplossingen om de werkomgeving veilig te maken.

Een veiligheidskundige weet wat nodig is voor een veilige werkomgeving

Een veiligheidskundige is iemand die beschikt over de juiste certificaten, waaronder een opleiding tot veiligheidskundige. Daarnaast heeft hij ook de nodige ervaring en weet wat nodig is om een werkplek veilig te maken en te houden. Een veiligheidskundige helpt met vragen over arboveiligheid, bedrijfshulpverlening of het maken van een risicoanalyse en RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie).

Taakrisicoanalyse (TRA) en risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een veiligheidskundige stelt in opdracht een taakrisicoanalyse (TRA) en een RI&E op. In een TRA is een analyse opgenomen van de gevaren van de verschillende taken ter plaatse. Wanneer taken of omstandigheden veranderen, moet de taakrisicoanalyse gewijzigd worden of opnieuw opgesteld. Factoren waar rekening mee gehouden wordt zijn:

  • Aard van het werk
  • Werkplek
  • Werkplekomgeving
  • Complexiteit
  • Werkcondities

Het belang van een uitvoerige RI&E

Een RI&E is volgens de de Arbowet verplicht voor elk bedrijf. Bij veel bedrijven is dit maar een klein document, maar in de industrie en petrochemie zijn dit uitgebreide documenten. Onderwerpen die erin opgenomen zijn, zijn:

  • Overzicht van de aanwezige gevaren en de maatregelen die al zijn genomen;
  • Evaluatie van de geconstateerde risico’s;
  • Overzicht van te nemen maatregelen, ondergebracht in een apart plan van aanpak.

Actuele RI&E is essentieel

RI&E’s zijn documenten die continu up to date moeten worden gehouden. Als een werkomgeving of werksituatie wijzigt, vraagt dit ook om een aangepaste RI&E. Dit geldt ook bij langdurige werkzaamheden. De RI&E moet altijd beschikbaar zijn voor interne en externe medewerkers.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Uiteraard moeten ook de personen die de werkzaamheden uitvoeren beschermd zijn tegen gevaren. Zij moeten de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Welke beschermingsmiddelen staat in de RI&E. Deze beschermingsmiddelen moeten ook regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden of vervangen bij schade.

Veiligheidskundige: voorkomen is beter dan genezen

Een veiligheidskundige kan in verschillende sectoren ingezet worden om risico’s in kaart te brengen en te verhelpen. Een veiligheidskundige is nodig om veilig te kunnen werken op de werkvloer. Deze werkzaamheden leveren risico’s op die goed in kaart moeten worden gebracht en moeten worden beheerst om de veiligheid van mens en omgeving te waarborgen.

Alle Nieuwsberichten

Stap 1 van 2

Offerte aanvraag

In wat voor dienstverlening bent u geïnteresseerd?
Stap 2 van 2

Offerte aanvraag

Uw contactgegevens

Bedankt voor
uw interesse!

Meer over {service}

Beste {user.firstname}, dit is wat we nu voor u gaan doen.

Oeps!
Er ging helaas iets verkeerd

Excuses voor het ongemak

Blijf op de hoogte

Inschrijven nieuwsbrief

U bent succesvol ingeschreven

Bedankt voor uw interesse in onze nieuwsbrief!

Er gaat iets mis

Oeps er gaat iets mis.